G/MR

Productiviteit

OP, OOP

Blended

Chanine Drijver

Inhoud van deze training


Wat is de formele taak van een MR? Wat zijn de rechten en plichten en hoe kun je als MR constructief bijdragen aan de besluitvorming van de school? In deze training worden de belangrijkste wetten en reglementen van medezeggenschapsraden uiteengezet: de WMS en de WVO (landelijke kaderwetgeving), rechten van medezeggenschapsraden (instemming, advies en initiatief), reglementen en regelingen, geschillen, rolopvatting en werkwijzen. De eerste bijeenkomst is online, de tweede bijeenkomst is klassikaal. Dan wordt ook ingegaan op de minder formele kant van het raadswerk en wordt er geoefend: er is aandacht voor vergader-, overlegen onderhandeltactieken en overtuigen en plannen. Ouderleden kunnen zich ook inschrijven voor deze training, via: academie@dunamare.nl o.v.v. G/MR + schoolnaam.

Inhoud van deze training

Programmablok Deze training heeft plaatsgevonden en is afgerond Zet mij op de wachtlijst
23 september 2021 18:30 - 20:30 Online
07 oktober 2021 17:00 - 20:30 Spaarne College

Vragen over deze training?

Niet gevonden wat je zocht?