Grip op leren

(Vak-) inhoud en didactiek

OP

Klassikaal

Inge Verstraete

Inhoud van deze training


In deze training wordt uitgebreid ingegaan op leren & leerprocessen in het voortgezet onderwijs. Hoe leren we leerlingen zo effectief mogelijk te leren, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen? De eerste bijeenkomst staat in het teken van de architectuur van het brein in relatie tot leerprocessen. Hierin worden onderdelen behandeld, zoals het werkgeheugen, concentratie en aandacht, leeremoties, plannen en organiseren in relatie tot de adolescente ontwikkeling. Ook het puberbrein en de invloed op het leren krijgt aandacht. Deze (opgefriste) kennis over het lerende brein vormt de basis om de relatie te kunnen leggen tot de inzet van evidence based leerstrategieën, die behandeld worden in de tweede bijeenkomst. In het laatste deel wordt ingezoomd op leerprocessen bij leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en hoogbegaafde leerlingen. Wat hebben deze leerlingen extra of anders nodig in de begeleiding van het leerproces? Elke bijeenkomst bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. De theorie wordt direct gekoppeld aan voorbeelden en (hulp)middelen voor in de praktijk. Daarnaast is er veel ruimte voor het uitwisselen van praktijkvoorbeelden met elkaar, zodat je meteen de volgende dag geïnspireerd aan de slag kunt.

Inhoud van deze training

Programmablok 8 plaatsen beschikbaar Aanmelden
30 maart 2023 17:00 - 20:30 Spaarne College
06 april 2023 17:00 - 20:30 Spaarne College
13 april 2023 17:00 - 20:30 Spaarne College

Vragen over deze training?

Niet gevonden wat je zocht?