H2O - Werkplekbegeleiders, basis

Coaching

OP

Klassikaal

Pauline Sturm

Inhoud van deze training


Bij het werken met studenten hebben werkplekbegeleiders vragen met verschillende invalshoeken. Het gaat enerzijds om vaardigheden in het begeleiden en anderzijds om het ondersteunen van studenten bij het vergroten van hun vakmanschap. De inhoud van deze basistraining wordt gevormd door de individuele leerdoelen van alle deelnemers, eigen casuïstiek en zo mogelijk eigen filmopnames van studenten die aan het werk zijn. Daarnaast komen onderwerpen aan bod als: begeleiden van leren, systematisch observeren van lessen en feedback geven, toepassen van open en gesloten gespreksinterventies in verschillende soorten gesprekken, begeleiden bij het ontwikkelen en formuleren van leervragen, inzetten van instrumenten om leermomenten te analyseren, creëren van leersituaties voor studenten en daarin didactische modellen aanreiken, begeleiden en beoordelen aan de hand van een digitaal portfolio.

H2O - Werkplekbegeleiders, basis, Loc. Ichthus Lyceum - 2023-2024 Januari

Programmablok Deze training is reeds gestart Zet mij op de wachtlijst
29 januari 2024 17:00 - 20:30 Ichthus Lyceum
26 februari 2024 17:00 - 20:30 Ichthus Lyceum
25 maart 2024 17:00 - 20:30 Ichthus Lyceum
22 april 2024 17:00 - 20:30 Ichthus Lyceum

H2O - Werkplekbegeleiders, basis - voor LO-docenten, Loc. H'meer Lyceum BdC - 2023-2024 Maart

Programmablok Deze training heeft plaatsgevonden en is afgerond Zet mij op de wachtlijst
06 maart 2024 15:30 - 18:30 Haarlemmermeer Lyceum BdC
20 maart 2024 15:30 - 18:30 Haarlemmermeer Lyceum BdC
03 april 2024 15:30 - 18:30 Haarlemmermeer Lyceum BdC

H2O - Werkplekbegeleiders, basis - Incompany Hoofdvaart College - 2023-2024 Maart

Programmablok Deze training is reeds gestart Zet mij op de wachtlijst
05 maart 2024 14:00 - 17:00 Hoofdvaart College
09 april 2024 15:00 - 18:00 Hoofdvaart College
28 mei 2024 16:00 - 19:00 Hoofdvaart College
11 juni 2024 13:30 - 16:30 Hoofdvaart College

Vragen over deze training?

Niet gevonden wat je zocht?