H2O - Werkplekbegeleiders, basis

Coaching

OP

Klassikaal

Pauline Sturm

Inhoud van deze training


Bij het werken met studenten hebben werkplekbegeleiders vragen met verschillende invalshoeken. Het gaat enerzijds om vaardigheden in het begeleiden en anderzijds om het ondersteunen van studenten bij het vergroten van hun vakmanschap. De inhoud van deze basistraining wordt gevormd door de individuele leerdoelen van alle deelnemers, eigen casuïstiek en zo mogelijk eigen filmopnames van studenten die aan het werk zijn. Daarnaast komen onderwerpen aan bod als: begeleiden van leren, systematisch observeren van lessen en feedback geven, toepassen van open en gesloten gespreksinterventies in verschillende soorten gesprekken, begeleiden bij het ontwikkelen en formuleren van leervragen, inzetten van instrumenten om leermomenten te analyseren, creëren van leersituaties voor studenten en daarin didactische modellen aanreiken, begeleiden en beoordelen aan de hand van een digitaal portfolio.

Inhoud van deze training

Programmablok Deze training heeft plaatsgevonden en is afgerond Zet mij op de wachtlijst
07 februari 2022 17:00 - 20:30 Online
07 maart 2022 17:00 - 20:30 Spaarne College
04 april 2022 17:00 - 20:30 Spaarne College
21 april 2022 17:00 - 20:30 Spaarne College

Vragen over deze training?

Niet gevonden wat je zocht?