Masterclass Wiskunde havo-vwo

Leernetwerken

OP

Klassikaal

Peter Kop

Inhoud van dit netwerk


Peter Kop van ICLON, Universiteit Leiden begeleidt deze Masterclass. Uit onderzoek van o.a. Cobb blijkt dat effectieve en efficiënte lessen steeds een bepaalde structuur hebben: - Een taak (centrale vraag/taak) - Leerlingen aan het werk - Klassikale bespreking met reflectie, verbreding, verdieping Dat lijkt misschien simpel, maar hoe doe je dit nu in je eigen wiskundelessen? Deze masterclass heeft als doel om met elkaar te werken aan het ontwerpen van activerende wiskundelessen, waarin leerlingen effectief en efficiënt wiskunde leren. Je kunt hierbij denken aan wiskundige denkactiviteiten, specifieke aandacht voor probleemaanpak, samenwerkend leren, formatief toetsen, basisvaardigheden, differentiëren in de klas, statistiek onderwijs, perspectieven en examentraining. Er wordt ingegaan op al deze onderdelen met vragen als: Hoe zien die centrale vragen eruit? Hoe maak je die? Hoe zet je leerlingen aan het werk? Hoe houd je zo’n klassikale bespreking? Welke strategieën gebruik je daarbij? Indien gewenst door de deelnemers kunnen na deze masterclass vervolgbijeenkomsten met Peter Kop worden ingepland bij de Dunamare Academie.

Vragen over dit netwerk?

Niet gevonden wat je zocht?