MR voor leidinggevenden

Inspirerend leiderschap

LG

Klassikaal

Chanine Drijver

Inhoud van deze training


Als leidinggevende heb je vaak te maken met de medezeggenschapsraad van je school, die bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel, ouders en leerlingen. Wat zijn hun rechten en plichten, en wat betekent dat voor jou als leidinggevende, en breder: de schoolleiding en de school? Wanneer betrek je de MR bij welke onderwerpen? Wat zijn jouw rechten en plichten? Aan de hand van de WMS (de Wet Medezeggenschap op Scholen) en de G/MR Reglementen van Dunamare krijg je hier een beeld van en oefen je met praktijkvoorbeelden.

Inhoud van deze training

Programmablok Deze training heeft plaatsgevonden en is afgerond
31 oktober 2022 17:00 - 20:30 Spaarne College

Vragen over deze training?

Niet gevonden wat je zocht?