MR voor schoolleiders

Beleid

LG

Klassikaal

Jasper Groen

Inhoud van deze training


Als schoolleider heb je vaak te maken met de medezeggenschapsraad van je school, die bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel, ouders en leerlingen. Wat zijn hun rechten en plichten, en wat betekent dat voor jou in de rol van schoolleider, en breder de schoolleiding, en de school? Wanneer betrek je de MR bij welke onderwerpen? Wat zijn jouw rechten en plichten? Aan de hand van de WMS (de Wet Medezeggenschap op Scholen) en de G/MR Reglementen van Dunamare krijg je hier een beeld van en oefen je met praktijkvoorbeelden.

MR voor schoolleiders - 2023-2024 Februari

Programmablok Deze training heeft plaatsgevonden en is afgerond
05 februari 2024 17:00 - 20:30 Spaarne College

Vragen over deze training?

Niet gevonden wat je zocht?