Startbijeenkomst voor voorzitters van de leernetwerken

Leernetwerken

OP, OOP, LG

Klassikaal

Dunamare Academie

Inhoud van dit netwerk


Binnen de leernetwerken van Dunamare hebben vakvertegenwoordigers en functionarissen zich verenigd rondom gezamenlijk thema’s. Uit hun midden is een voorzitter gekozen, die aanspreekpunt is voor zowel de leden van het netwerk als de organisatie van de Dunamare Academie. Tijdens deze startbijeenkomst krijgen de voorzitters handvatten aangereikt om het professioneler kader te scheppen voor hun eigen leernetwerk. De bijeenkomst bevat de volgende onderdelen: - vaststellen van de doelen voor het leernetwerk voor komend schooljaar; - rollen en verantwoordelijkheden in en om het leernetwerk; - groepsdynamiek: omgaan met weerstand; - groepsdynamiek: veranderstijlen en/of - groepsdynamiek: de innovatiecurve van Rogers. De onderdelen zijn alle praktisch van aard: je wordt steeds aan de hand van een kort stukje theorie individueel en als groep aan de slag gezet.

Vragen over dit netwerk?

Niet gevonden wat je zocht?