Strategische bedrijfsvoering

Inspirerend leiderschap

LG

Klassikaal

Marieke Dalhuisen

Inhoud van deze training


In deze training Strategische bedrijfsvoering gaat het om praktische kennis en vaardigheden op het gebied van financiën, HRM, inkoop en huisvesting met als doel de 'Dunamare-machine' zo soepel mogelijk laten draaien. Denk daarbij aan de inzet van HRM-instrumenten, ontwikkelen van formatiebezettingen die beter passen bij de beschikbare middelen, benodigde flexibiliteit, die recht doen aan de onderwijsbehoeften. Je leert hoe je financieel beleid dienstbaar houdt aan het onderwijs, waarin je in staat bent het onderwijsbeleid te vertalen naar een bijpassende inzet van financiële middelen. Met strategisch HRM, financiën, inkoop en huisvesting geef je uiting aan de strategie voor de toekomst, teneinde een toekomstbestendige onderwijsorganisatie vorm te geven.

Inhoud van deze training

Programmablok Deze training heeft plaatsgevonden en is afgerond Zet mij op de wachtlijst
17 januari 2022 17:00 - 20:30 Online
Programmablok Deze training heeft plaatsgevonden en is afgerond Zet mij op de wachtlijst
07 april 2022 17:00 - 20:30 Spaarne College

Vragen over deze training?

Niet gevonden wat je zocht?