Vervolgbijeenkomst
(D)MR-en en GMR

 

Interne kwaliteit benutten voor leidinggevende posities

We hebben je nodig, om samen de vraag te verkennen: ‘Hoe kunnen we de interne kwaliteit beter benutten bij het vervullen van leidinggevende posities?
Dat doen we op maandag 27 mei a.s. van 17.00-20.00 uur. Samen. Met MR-en, GMR en CvB.

Deze themabijeenkomst is een vervolg op een eerdere werksessie van GMR en CvB. De opbrengsten hiervan zijn als bijlage toegevoegd. Ook sluit deze het aan op een succesvolle kennismakingsbijeenkomst van MR-en en GMR op 2 november 2023.

Het is een mooi vervolg op de woorden van Fred Oudemast (voorzitter GMR): “Medezeggenschap biedt ouders, leerlingen en onderwijsmedewerkers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op onderwijskwaliteit. Ik ben ervan overtuigd dat we die nog meer kunnen verbeteren als we de handen ineenslaan!”

Wat we gaan doen?
We gaan verder met de opbrengsten van de eerdere themabijeenkomst. Ook maken we inzichtelijk wat er al gebeurt (rond dit thema) bij Dunamare. Vanuit deze twee invalshoeken, zullen we met elkaar, en met de input van een aantal schoolleiders, vervolgstappen zetten. We verwachten geen wonderen. Het arbeidsmarkttekort blijft de komende jaren een uitdaging, ook bij leidinggevende posities. En tegelijk verplicht ons dat om zo goed mogelijk gebruik te maken van alle kwaliteiten die binnen Dunamare aanwezig zijn. Hoe kijken we naar talent? Welke kansen bieden we? Hoe creëren we een cultuur, waarin talent mag groeien? En ook mag falen? Daar gaan we samen mee aan de slag, zodat we meer doen en beter doen, voor onze leerlingen en ons zelf.

 

Zien we je op 27 mei? Schrijf je dan hieronder in.

College van Bestuur
Dunamare onderwijs
Henk Post en April van Loenen

Direct aanmelden

Niet gevonden wat je zocht?