Beleid schrijven met impact-intern BSB

Beleid

OOP

Besloten

Dunamare Academie

Inhoud van deze training


Het schrijven van beleids- en adviesstukken en schoolplannen vraagt om een ‘goede’ pen, duidelijke taal, korte en bondige samenvattingen en vooral: om impact. Hoe vertaal je beleidscontext naar beleidstekst, hoe schrijf je met overtuigingskracht, vanuit je hoofdboodschap en hoe zorg je voor interne borging? Tijdens deze training leer je heldere, toegankelijke beleidsteksten schrijven vanuit de informatiebehoefte van de lezer: teksten met een relevante rode draad, een overzichtelijke opbouw, overtuigende argumentatie en heldere zinnen en woorden. Ook jouw rol als schrijver en die van andere betrokkenen in het beleidsproces komen aan bod. Daardoor worden de teksten begrijpelijker en wordt het beleidsproces effectiever. De inhoud van de training wordt op maat gemaakt. Van tevoren worden jouw leerpunten geïnventariseerd, die je gedurende de training verder ontwikkelt en verbetert. Tussentijds ga je zelf aan de slag met schrijfopdrachten.

Vragen over deze training?

Niet gevonden wat je zocht?