Programmatisch creëren

Productiviteit

OP, OOP, LG

Klassikaal

Maaike van Meerten

Inhoud van deze training


Dé aanpak voor complexe vraagstukken en projecten in jouw school! Deze training is voor afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, projectleiders en managers. Elke organisatie, elke school, heeft te maken met een omgeving, die steeds sneller verandert en die steeds meer van ze vraagt. Zo hebben de scholen belangrijke (verander-)opgaven, zoals het implementeren van burgerschap in het onderwijs, het hebben van een visie op hoogbegaafdheid en het verbeteren van het taal- en rekenbeleid. Het werken aan deze opgaven wordt voor alle scholen dagelijkse kost. Het vraagt professionaliteit om leiding te geven aan deze projecten en programma’s en goed samen te kunnen werken met collega’s. Deze training wordt vormgegeven vanuit de principes van programmatisch creëren (PGMC). PGMC is een van de vernieuwende visies op het gebied van programmamanagement. Deze visie gaat ervan uit dat programmamanagement meer is dan een slimme manier van sturen/organiseren en daarmee grip houden op de zaak. Werken vanuit een gemeenschappelijke visie en aan gezamenlijke doelen is daarbij het startpunt. In deze training word je begeleid bij jouw eigen opgave in de school. Je krijgt een solide theoretische en praktische basis voor het werken in of leiding geven aan een programma en is daarmee geschikt als jij je op dit gebied wil ontwikkelen. Thema’s die aan de orde komen zijn: bouwen van een programma, visie en doelen, verbinding doelen- inspanningen, (verander-)strategie, inrichten programmaorganisatie, borgen van eigenaarschap en draagvlak voor opgaven en hoe koers te houden.

Vragen over deze training?

Niet gevonden wat je zocht?